Populārākās Ziemassvētku dziesmas, ko nodziedāt pie Eglītes

13.12.2020

Ziemassvētku dziesmas

 

Neatņemama Ziemassvētku sastāvdaļa ir Ziemassvētku dziesmas, kas rada svētku noskaņu un mūs pavada visu decembri. Lai arī svarīgākā Ziemassvētku daļa ir kopā būšana ar savu ģimeni un draugiem, svētku mūzika ir tā, kas padara šos svētkus vēl īpašākus. Ir tik labi visiem sanākt kopā un Ziemassvētku vakarā pie eglītes nodziedāt skaistākās svētvakara dziesmas.

 

Ieskaties mūsu sadaļā Ziemassvētku dāvanas, lai atrastu vērtīgas dāvanas saviem mīļajiem. Taču šajā rakstā esam apkopojuši sirsnīgākās un populārākās Ziemassvētku dziesmas. Esam droši, ka vairumu no tām tu jau noteikti zini. Un ja nē – tad ir pēdējais laiks tās iemācīties.

 

Visas dziesmas secīgi apkopotas Spotify dziesmu sarakstā TOP Ziemassvētku dziesmas pie eglītes.

 

Lai nokļūtu pie konkrētās dziesmas, klikšķini uz šīm saitēm:

 1. Ak, eglīte, ak, eglīte
 2. Jūs bērniņi nāciet
 3. Klusa nakts, svēta nakts
 4. Zvaniņš skan
 5. Vecgada dziesmiņa
 6. Circenīša Zimassvētki
 7. Balts sniedziņš snieg uz skujiņām
 8. Uzsniga sniedziņš balts
 9. Ak, tu priecīga
 10. Es skaistu rozīt zinu
 11. Priecīgi Ziemassvētki klāt
 12. Veltījums
 13. Mazais bundzinieks
 14. Lūgšana Ziemassvētku vakarā
 15. Ziemassvētku valsis
 16. Prieks pasaulei
 17. Ziemassvētki
 18. Ziemas skats

Dāvanu kartes dizains

 

Ja meklē kādu dzejoli, ko ierakstīt Ziemassvētku kartiņā vai aizsūtīt īsziņā, tad ieskaties rakstā Apsveikuma pantiņi un atrodi sirsnīgus, smieklīgus un lietišķus Ziemassvētku apsveikumus.

 

 

1. Ak, eglīte, ak, eglīte

Ak, eglīte, ak, eglīte,

Tu pastāvīga esi –

Tu zaļo ziemas aukstumā

Tāpat kā vasar's karstumā.

Ak eglīte, ak eglīte,

Tu pastāvīga esi.

 

Ak, eglīte, ak, eglīte,

Tu manim patikt vari.

No Ziemassvētku eglītes

Man spīd daudz gaišas svecītes.

Ak eglīte, ak eglīte,

Tu manim patikt vari.

 

Ak, eglīte, ak, eglīte,

Tavs apģērbs man ko māca –

Pastāvība un cerība

Dod spēku skumjā nestundā.

Ak eglīte, ak eglīte,

Tavs apģērbs man ko māca.

 

Ak, eglīte, ak, eglīte,

Cik skaista tu gan esi.

Tu grezno pilis, būdiņas,

Nes visur mieru, līksmību.

Ak eglīte, ak eglīte,

Cik skaista tu gan esi.

 

 

2. Jūs bērniņi nāciet

Jūs bērniņi nāciet ar priecīgu prāt’

Pie silītes Bētlemē visi nu klāt!

To prieku lai katris lai sirsniņā jūt

Kā debesu tēvs savu dēlu mums sūt’.

 

Ak, eita tur kūtī pie silītes ar! 

Pie svecītes gaismiņas skatīties var,

Ka autiņi tīri, tur bērniņu sedz,

Par eņģeļiem jaukāku guļot to redz.

 

Tur guļ viņš, ak, bērni, uz salmiem un sien’,

To Jāzeps un Marija skata arvien.

Tur ganiņi ienāk, un ceļos tie krīt,

Un gaisā dzied eņģeļi: ’Dievs pie jums mīt!’

 

Ak, metieties ceļos kā gani ir jūs’,

Un salieciet rociņas, pateikties būs.

Un līksmojiet priecīgi eņģeļiem līdz:

’Mēs mīlējam tevi, kas autiņos tīts!’

 

Ko dosim, mēs, bērni, ko dāvāsim tev?

Ak, saņem mūs pašus par dāvanu sev!

Tu negribi mantas, ko pasaule rod,

Bet sirdi it šķīstu, kas godu tev dod.

 

 

3. Klusa nakts, svēta nakts 

 
 

Klusa nakts, svēta nakts!

Visi dus nomodā.

Vēl ir Jāzeps un Marija

Kūtī, Dāvida pilsētā.

Jēzus silītē dus,

Jēzus silītē dus.

 

Klusa nakts, svēta nakts!

Ganiem Dievs novēl pats.

Dzirdēt eņģeļus slavējam,

Tuvu, tālu skandinām:

Kristus - glābējs ir klāt!

Kristus - glābējs ir klāt!

 

Klusa nakts, svēta nakts!

Dieva dēls, tava acs.

Mirdz mums dievišķā skaidrībā.

Nu ir dvēsele pestīta,

Jo Tu dzimis par mums!

Jo Tu dzimis par mums!

 

 

Ražots Latvijā dāvanu karte

 

4. Zvaniņš skan

Mežus pārklāj sniegs,

Lāčiem ziemas miegs,

Gaiss tik skanīgs, salts,

Viss tik tīrs un balts.

 

Tālu ziemeļos

Pārslu puteņos,

Tur, kur slejas kupenas,

Tur zvani iešķindas.

 

Zvani skan, zvani skan,

Ziemassvētki brauc:

Dāvanas būs tev un man,

Visi bērni sauc.

 

Te no ziemeļiem

Pāri klajumiem,

Zvaigžņu staru šķilts,

Rodas gaismas tilts!

 

Un no tālienes

Vēsma skaņas nes,

Briežu vilktas tuvojas

Tur sapņu kamanas.

 

Zvani skan, zvani skan,

Ziemassvētki brauc:

Dāvanas būs tev un man,

Visi bērni sauc.

 

 

Ziemassvētku dāvanas

 

5. Vecgada dziesmiņa 

Apkārt tik balts uzsnidzis sniegs,

Bērniņi pie eglītes stāv, acīs mirdz prieks.

Atnāciet ciemos, es lūdzu, būšu priecīgs es un kluss,

Atnāciet, lūdzu, Ziemassvētki klāt.

 

Eglīte smaržo un mirdz,

Actiņās prieks, satraukta sirds.

Actiņās prieks, satraukta sirds,

Eglīte mirdz.

(piedziedājums x2)

 

Atļaujiet man pateikties jums,

Dziesmiņa skan priecīgi man, priecīgi mums.

Pasaule smaida, es zinu - es Jūs mīlu, tas ir viss.

Atnāciet, lūdzu, jaunais gads jau klāt!

 

Eglīte smaržo un mirdz,

Actiņās prieks, satraukta sirds.

Actiņās prieks, satraukta sirds,

Eglīte mirdz.

(piedziedājums x7)

 

 

6. Circenīša Ziemassvētki

Dzied circenītis aizkrāsnē.

Nāc, puisīt, mātei azotē.

Ak, neprasi! Nav maizītes,

Skat, skat, tur laukā zvaigznītes! (x3)

 

Lai citiem riekstiņš, pīrādziņš,

Mums, lūk, tur logā mēnestiņš!

Tāds mīļš, balts, apaļš mēnestiņš,

Tik spoži citiem nespīd viņš. (x3)

 

Beidz raudāt, dēliņ, rimsties nu,

Es tev ko jauku stāstīšu:

Mēs runci ratos iejūgsim,

Uz mēnestiņu nobrauksim. (x3)

 

Tur būs tev spožas spēlītes,

Būs runcim zelta pelītes.

Tev iedos sidrab' šaut'nīti,

Un vēl ar zelta gailīti. (x3)

 

Pie sāniem būs tev zobentiņš,

Un rokās sarkans karodziņš.

Miedz, puisīt, aizmiedz azotē,

Kā circenītis aizkrāsnē. (x3)

dāvanu karte restorāni rīgā

 

7. Balts sniedziņš snieg uz skujiņām

Balts sniedziņš snieg uz skujiņām,

Un maigi dziedot pulksten's skan.

Mirdz šur tur ciemos ugunis,

Un sirds tā laimīgi pukst man.

 

Man ir it kā, kad paceltos

Gars augstumos, kur debess telts.

Ir pulcējusi eņģeļus,

Kur āres spīd kā spožais zelts.

 

Es saprotu, es sajūtu,

Ka šeit uz zemes spodrība.

Tas augstākais, ko mums var dot,

Un skaidram būt ir godība.

 

Ai, māmiņa, cik laba tu,

Tu mani baltu mazgāji,

No acīm skūpstot asaras

Man svētku drānas uztērpi.

 

Ai, māmiņa, vai mūžīgi

Es varēšu tāds skaidrs būt,

Jeb vai būs liktens nolēmis

Man citādam virs zemes kļūt?

 

Balts sniedziņš snieg uz skujiņām

Un maigi dziedot pulksten's skan.

Mirdz šur tur ciemos ugunis

Un sirds pukst aplaimota man.

 

 

8. Uzsniga sniedziņš balts

Uzsniga sniedziņš balts,

Balts kā vissmalkākie milti.

Uzsniga sniedziņš balts,

Un zemei palika silti.

 

Vienmēr uz pasaules kāds,

Kuram bez tevis ir auksti.

Un pat aiz pasaules vēl,

Vajag ar siltu plaukstu. 

 

Saule kad miegu guļ,

Mēness kad staigā pa parku.

Spuldzes kā actiņas spīd,

Un pat vēl izdzēstas sargā.

 

Pelnrušķīt, laiks ir laiks,

Ceļš tavs drīz vedīs uz pili.

Paciet vēl grambas šīs,

Drīzi nāks mākoņi zili.

 

Ja tevi nemīl neviens,

Tev taču ir, ko mīlēt.

Labajā nosprūst naids,

Kā bulta ozola zīlē.

 

Vienmēr uz pasaules kāds,

Kuram bez tevis ir auksti.

Un pat aiz pasaules vēl,

Vajag ar siltu plaukstu.

 

 

9. Ak, tu priecīga

Ak tu priecīga, ak, tu svētīga

Ziemassvētku dieniņa!

Kristus ir dzimis, viss ienaids rimis,

Priecājies, priecājies, draudze!

 

Ak tu priecīga, ak tu svētīga

Ziemassvētku dieniņa!

Kristus ir nācis, pestīt mūs sācis,

Priecājies, priecājies, draudze!

 

Ak tu priecīga, ak tu svētīga

Ziemassvētku dieniņa!

Enģeļi nekavē, Kristu tie slavē.

Priecājies, priecājies, draudze!

 

 

10. Es skaistu rozīt zinu

Es skaistu rozīt’ zinu

No sīkas saknītes,

Tā rozīte, ko minu,

No Jeses cēlusies.

Tā plauka dzestrumā

Pie aukstas ziemas saules,

Pie pusnakts tumsībā.

 

Šo Jeses skaisto rozi,

Ko praviet’s sludina,

Mums Māra atnesusi,

Tā šķīstā jaunava.

Pēc Dieva padoma

Viens bērniņš tai ir dzimis

Pie pusnakts tumsībā.

 

Tu, rozīt’ skaistā, jaukā,

Tu, puķīt svētākā,

Kam gribi ziedēt laukā,

Zied’ manā sirsniņā!

Kas ticībā Tev’ kopj.

Tam sirds no saldās smaržas

Un dvēs’le pilna top.

 

 

11. Priecīgi Ziemassvētki klāt

Priecīgi Ziemassvētki klāt,

Prieka zvans sāk gaisu tricināt.

Dziesmas skan, gaisma līst,

Svētku smaržas visapkārt klīst!

 

Priecīgi Ziemassvētki klāt,

Prieka zvans sāk gaisu tricināt.

Tādēļ visi līdzi gavilēt lai sāk,

Jo no tēva troņa mums pasaul’s gaisma nāk!

 

Priecīgi Ziemassvētki klāt,

Prieka zvans sāk gaisu tricināt.

Gaisma tumšā ceļā, mūsu gaisma tu!

Tiem tu dod, kas Tevīm tic, svēto mieru nu.

 

Priecīgi Ziemassvētki klāt,

Prieka zvans sāk gaisu tricināt.

Ko priekš citiem darām, tas priekš tevis ir.

Lai teic katris Kristus bērns "Man šos svētkus šķir!"

 

Priecīgi Ziemassvētki klāt,

Prieka zvans sāk gaisu tricināt!

 

 

12. Veltījums

Nevaru es atcerēties,

Kas ir tas, kas tumsā laistās.

Kas tas ir, kas tumsā laistās,

Nevaru es atcerēties.

Atceros es tikai vienu,

Tas ar tevi ļoti saistās.

 

Vai tas bija mums un zuda,

Kas tur tagad tumsā laistās.

Arvien siltāk, arvien spožāk,

Tas ar tevi ļoti saistās,

Tas ar tevi saistās. 

 

Visas lietas, kas ir skaistas,

Man ar tevi saistās.

Ātrākā dāvanu piegāde

 

13. Mazais bundzinieks

Nāc, man teica - pa-ram pam pam pam,

Jauns Ķēniņš piedzimis - pa-ram pam pam pam,

Mēs nesam dāvanas - pa-ram pam pam pam,

To augsti godinot - pa-ram pam pam pam.

Ram pam pam pam, ram pam pam pam.

 

Bērnam silītē - pa-ram pam pam pam

Ķēniņam.Mazais Jēzu - pa-ram pam pam pam,

Es esmu nabags zēns - pa-ram pam pam pam,

Man nav Tev dāvanas - pa-ram pam pam pam,

Vien tāpēc spēlēšu - pa-ram pam pam pam,

Ram pam pam pam, ram pam pam pam.

 

Es, mazais bundzinieks - pa-ram pam pam pam

Visaugstākam!

 

Kūtī spēlēju - pa-ram pam pam pam,

Man līdzi dziedāja - pa-ram pam pam pam,

Uz bungām vālītes - pa-ram pam pam pam,

Vien sirdīs dunēja - pa-ram pam pam pam,

Ram pam pam pam, ram pam pam pam!

 

Jēzus smaidīja - pa-ram pam pam pam,

Man vienīgam!

 

 

14. Lūgšana Ziemassvētku vakarā

Uzliec savas vieglās rokas,

Aizspied gurdās acis ciet.

Tu kas visas sāpes mokas

Saviem bērniem līdzi ciet, saviem bērniem līdzi ciet,

saviem bērniem līdzi ciet.

 

Lai tie dus kas paguruši

Un kam sirdī izmisums.

Tava sirds tak izlējusi mīlestību pāri mums,

mīlestību pāri mums,

mīlestību pāri mums.

 

Vai tad var vairs sāpēt rētas,

Naktī karstas asras līt.

Kad tu pacel rokas svētas,

Un no viņām zvaigznes krīt,

Un no viņām zvaigznes krīt,

Un no viņām zvaigznes krīt.

 

Uzliec savas vieglās rokas,

Aizspied gurdās acis ciet.

Tu kas visas sāpes mokas

Saviem bērniem līdzi ciet,

Saviem bērniem līdzi ciet,

Saviem bērniem līdzi ciet.

 

 

15. Ziemassvētku valsis

Tālu, tālu tava gaisma mirdz.

Augstu tiecas mana pārgalvīgā sirds.

Citu skatu tavas acis redz.

Citu liesmu tavi sērkociņi dedz.

 

Saprotu, naivi skan, avaino,

Tomēr es ļauju sev izsapņot.

 

Vai tu zini, ko es vēlos,

Ko es vēlos Ziemassvētkos?

Ļoti vēlos es ar Tevi cieši

Sniegputenī dejot!

 

Vai tu zini, ko es vēlos,

Ko es vēlos Ziemassvētkos?

Ļoti vēlos es ar Tevi cieši

Sniegputenī dejot!

 

Lūdzu, lūdzu, iedomāsimies:

Jūtu, jūtu mūsu lūpas vienuviet.

Silti, silti diviem kopā kļūst.

Īstas jūtas prāta žogam pāri plūst.

 

Saprotu, naivi skan, avaino!

Tomēr es ļauju sev izsapņot.

 

Vai tu zini, ko es vēlos,

Ko es vēlos Ziemassvētkos?

Ļoti vēlos es ar Tevi cieši

Sniegputenī dejot!

 

Viens un divi, un trīs,

Un tu vairs neesi brīvs.

Ziemassvētku valsī nomedīts!

 

Vai tu zini, ko es vēlos,

Ko es vēlos Ziemassvētkos?

Ļoti vēlos es ar Tevi cieši

Sniegputenī dejot!

 

Vai tu zini, ko es vēlos,

Ko es vēlos Ziemassvētkos?

Ļoti vēlos es ar Tevi cieši

Sniegputenī dejot!

 

 

16. Prieks pasaulei

 
Prieks pasaulei – Tas Kungs ir klāt!
 
Nu ķēniņš zemei dots!
 
Lai visas sirdis gavilē
 
Par Pestītāju pasaulē
 
Un debess, zeme dzied
 
Un debess, debess, zeme dzied
 
 
Prieks pasaulei – lai dziesmas skan:
 
Tai ausis laimes rīts!
 
Un meži, lauki, pakalni
 
Un klintis, strauti, klajumi
 
Lai gaviļdziesmā trīc
 
Lai gaviļu, gaviļu dziesmā trīc!
 
 
 
Lai grēks un naids, un rūpes zūd
 
Un asaras lai žūst
 
Viņš nāk pie mums ar svētību
 
Nu sirdis, dzīvi piepilda
 
Lai slava Glābējam
 
Lai slava, slava Glābējam!
 

 

17. Ziemassvētki

Atkal jau sniegs manās pēdās krīt

Sniegpārslās prieks lejup krīt ik brīd'

Mirdzošā nakts zemi klāj un mirdz

Debesīs mēness spīd kā sirds

 

Šonakt sirds lai svecēs deg

Egļu zaros dvēseles

Aizvien klusāks, baltāks mūžs

Sniegots vējš tik silti pūš

Svēta nakts

 

Mūžība skan, ērģelēs tā dzied

Uzticams vārds lūpās most un zied

Atvēries logs, atvēries debess jums

Gars ir tik brīvs, putna lidojums

 

Šonakt sirds lai svecēs deg

Egļu zaros dvēseles

Aizvien klusāks, baltāks mūžs

Sniegots vējš tik silti pūš

Svēta nakts

 

Svēta nakts pār mums svēta nāk

Svēta nakts pār mums svēta nāk

Svēta nakts pār mums svēta nāk

 

 

18. Ziemas skats

Šai ziemai ir savādāks skats.

Jau pusnakts, bet viņš vēl nav pats.

Un aizmirstas gleznā, 

Tā maigi apskauj, pārņem to

Un aizplūst starp ainavām,

Ķiršu dārzus meklējot.

 

Šai ziemā, šķiet, iespējams viss.

Par mūžu top tajā ik mirklis.

Var aiziet un atplaukt,

Un ziedi salā nenosals.

Bet var palikt un saknes dzīt,

Jo visām ziemām reiz pienāk gals.

 

Tai ziemai tik savāds bij' skats.

Kaut reti, bet tomēr jau pats!

 

 

FromMe.lv komanda novēl siltus un skanīgus Ziemassvētkus tuvinieku lokā. Lai izdodas atrast skanīgāko Ziemassvētku meldiņu, ko nodziedāt pie eglītes!

 

 

Apskaties arī rakstu Populārākās Ziemassvētku dziesmas ar šīm un vairākām citām populārajām Ziemassvētku dziesmām.

 

 

Kādas ir tavas mīļākās Ziemassvētku dziesmas? 

 

 

Dāvanu idejas un padomi

Kā svinēt un ko darīt dzimšanas dienā – tradīcijas Latvijā un pasaulē

Dzimšanas diena ir svētki, kas tiek saistīti ar dzīves svinībām. Mēs svinam to, ka ir ...

Lasīt tālāk

Dāvanu karšu etiķete – padomi dāvanu kartes iegādē un pasniegšanā

Šajā rakstā apskatīsim, kas ir galvenie dāvanu karšu etiķetes rādītāji, kā arī ...

Lasīt tālāk

Kādas ir populārākās dāvanas Ziemassvētkos?

Šobrīd modē ir dažādu piedzīvojumu un sajūtu dāvināšana. Tas nozīmē, ja šogad esi ...

Lasīt tālāk

Lai nodrošinātu vislabāko fromme.lv lietošanas pieredzi, šajā tīmekļa vietnē izmantojam sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Uzzināt vairāk.

Sapratu