TOP10 Ziemassvētku dziesmas, ko nodziedāt pie Eglītes

02.12.2019

Ziemassvētku dziesmas

 

Būtiska daļa no Ziemassvētkiem ir gatavošanās tiem. Neatņemama Ziemassvētku sastāvdaļa ir Ziemassvētku dziesmas, kas rada svētku noskaņu un mūs pavada vai visu decembri. Svētku mūzika, kas skan radio un lielveikalos ir tikai viena daļa no īstenās svētku sajūtas. Svarīgākā no tās ir ģimenē, kur kopīgi gatavojoties Ziemassvētkiem dziesmas atkārtot, bet pēc tam Ziemassvētku vakarā kopīgi pie eglītes nodziedāt.

 

Ziemassvētku dziesmu TOP 10 sarakstā esam apkopojuši sirsnīgākās un populārakās Ziemassvētku dziesmas. Esam droši, ka vairumu no tām Tu jau noteikti zini. Un ja nē – tad ir pēdējais laiks iemācīties.

 

Lai nokļūtu pie konkrētās dziesmas, klikšķini uz šīm saitēm:

 1. Ak, eglīte, ak, eglīte
 2. Klusa nakts, svēta nakts
 3. Zvaniņš skan
 4. Jūs, bērniņi, nāciet
 5. Vecgada dziesmiņa
 6. Circenīša Zimassvētki
 7. Balts sniedziņš snieg uz skujiņām
 8. Uzsniga sniedziņš balts
 9. Ak, tu priecīga
 10. Es skaistu rozīt zinu
 11. Priecīgi Ziemassvētki klāt
 12. Veltījums
 13. Mazais bundzinieks
 14. Lūgšana Ziemassvētku vakarā
 15. Divi eņģeļi
 16. Ziemassvētku valsis

 

Secīgi visas dziesmas esam apkopojuši Spotify dziesmu sarakstā TOP Ziemssvētku dziesmas pie eglītes.

 

Dāvanu kartes dizains

 

Ja meklē kādu dzejoli, ko ierakstīt Ziemassvētku kartiņā vai aizsūtīt īsziņā, tad ieskaties rakstā Apsveikuma pantiņi un atrodi sirsnīgus, smieklīgus un lietišķus Ziemassvētku apsveikumus.

 

1. Ak, eglīte, ak, eglīte

Ak, eglīte, ak, eglīte,

Tu pastāvīga esi –

Tu zaļo ziemas aukstumā

Tāpat kā vasar's karstumā.

Ak eglīte, ak eglīte,

Tu pastāvīga esi.

 

Ak, eglīte, ak, eglīte,

Tu manim patikt vari.

No Ziemassvētku eglītes

Man spīd daudz gaišas svecītes.

Ak eglīte, ak eglīte,

Tu manim patikt vari.

 

Ak, eglīte, ak, eglīte,

Tavs apģērbs man ko māca –

Pastāvība un cerība

Dod spēku skumjā nestundā.

Ak eglīte, ak eglīte,

Tavs apģērbs man ko māca.

 

Ak, eglīte, ak, eglīte,

Cik skaista tu gan esi.

Tu grezno pilis, būdiņas,

Nes visur mieru, līksmību.

Ak eglīte, ak eglīte,

Cik skaista tu gan esi.

 

Iemācies vārdus un noklausies Ziemassvētku dziesmu Ak eglīte Andra Daņiļenko izpildījumā.

Visas dziesmas secīgi Spotify dziesmu sarakstā TOP Ziemassvētku dziesmas pie eglītes.

 

2. Klusa nakts, svēta nakts

Klusa nakts, svēta nakts!

Visi dus nomodā.

Vēl ir Jāzeps un Marija

Kūtī, Dāvida pilsētā.

Jēzus silītē dus,

Jēzus silītē dus.

 

Klusa nakts, svēta nakts!

Ganiem Dievs novēl pats.

Dzirdēt eņģeļus slavējam,

Tuvu, tālu skandinām:

Kristus - glābējs ir klāt!

Kristus - glābējs ir klāt!

 

Klusa nakts, svēta nakts!

Dieva dēls, tava acs.

Mirdz mums dievišķā skaidrībā.

Nu ir dvēsele pestīta,

Jo Tu dzimis par mums!

Jo Tu dzimis par mums!

 

Iemācies vārdus un noklausies Ziemassvētku dziesmu Klusa nakts, svēta nakts Ineses Šuļžanokas izpildījumā.

Visas dziesmas secīgi Spotify dziesmu sarakstā TOP Ziemassvētku dziesmas pie eglītes.

 

Dāvanas Ziemassvētkos

 

3. Zvaniņš skan

Mežus pārklāj sniegs,

Lāčiem ziemas miegs,

Gaiss tik skanīgs, salts,

Viss tik tīrs un balts.

 

Tālu ziemeļos

Pārslu puteņos,

Tur, kur slejas kupenas,

Tur zvani iešķindas.

 

Zvani skan, zvani skan,

Ziemassvētki brauc:

Dāvanas būs tev un man,

Visi bērni sauc.

 

Te no ziemeļiem

Pāri klajumiem,

Zvaigžņu staru šķilts,

Rodas gaismas tilts!

 

Un no tālienes

Vēsma skaņas nes,

Briežu vilktas tuvojas

Tur sapņu kamanas.

 

Zvani skan, zvani skan,

Ziemassvētki brauc:

Dāvanas būs tev un man,

Visi bērni sauc.

 

Iemācies vārdus un noklausies Ziemassvētku dziesmu Zvaniņš skan pašmāju dziedātāja Laura Reinika izpildījumā.

Visas dziesmas secīgi Spotify dziesmu sarakstā TOP Ziemassvētku dziesmas pie eglītes.

 

 

4. Jūs, bērniņi, nāciet

Jūs bērniņi nāciet ar priecīgu prāt’

Pie silītes Bētlemē visi nu klāt!

To prieku lai katris lai sirsniņā jūt

Kā debesu tēvs savu dēlu mums sūt’.

 

Ak, eita tur kūtī pie silītes ar! 

Pie svecītes gaismiņas skatīties var,

Ka autiņi tīri, tur bērniņu sedz,

Par eņģeļiem jaukāku guļot to redz.

 

Tur guļ viņš, ak, bērni, uz salmiem un sien’,

To Jāzeps un Marija skata arvien.

Tur ganiņi ienāk, un ceļos tie krīt,

Un gaisā dzied eņģeļi: ’Dievs pie jums mīt!’

 

Ak, metieties ceļos kā gani ir jūs’,

Un salieciet rociņas, pateikties būs.

Un līksmojiet priecīgi eņģeļiem līdz:

’Mēs mīlējam tevi, kas autiņos tīts!’

 

Ko dosim, mēs, bērni, ko dāvāsim tev?

Ak, saņem mūs pašus par dāvanu sev!

Tu negribi mantas, ko pasaule rod,

Bet sirdi it šķīstu, kas godu tev dod.

 

Iemācies vārdus un noklausies Ziemassvētku dziesmu Jūs, bērniņi, nāciet Lauku Muzikantu izpildījumā.

Visas dziesmas secīgi Spotify dziesmu sarakstā TOP Ziemassvētku dziesmas pie eglītes.

 

 

Ziemassvētku dāvanas

 

 

5. Vecgada dziesmiņa 

Apkārt tik balts uzsnidzis sniegs,

Bērniņi pie eglītes stāv, acīs mirdz prieks.

Atnāciet ciemos, es lūdzu, būšu priecīgs es un kluss,

Atnāciet, lūdzu, Ziemassvētki klāt.

 

Eglīte smaržo un mirdz,

Actiņās prieks, satraukta sirds.

Actiņās prieks, satraukta sirds,

Eglīte mirdz.

(piedziedājums x2)

 

Atļaujiet man pateikties jums,

Dziesmiņa skan priecīgi man, priecīgi mums.

Pasaule smaida, es zinu - es Jūs mīlu, tas ir viss.

Atnāciet, lūdzu, jaunais gads jau klāt!

 

Eglīte smaržo un mirdz,

Actiņās prieks, satraukta sirds.

Actiņās prieks, satraukta sirds,

Eglīte mirdz.

(piedziedājums x7)

 

Iemācies vārdus un noklausies grupas Līvi Ziemassvētku dziesmu Vecgada vakars, kas tautā zināma arī kā ''Eglīte''.

Visas dziesmas secīgi Spotify dziesmu sarakstā TOP Ziemassvētku dziesmas pie eglītes.

 

6. Circenīša Ziemassvētki

Dzied circenītis aizkrāsnē.

Nāc, puisīt, mātei azotē.

Ak, neprasi! Nav maizītes,

Skat, skat, tur laukā zvaigznītes! (x3)

 

Lai citiem riekstiņš, pīrādziņš,

Mums, lūk, tur logā mēnestiņš!

Tāds mīļš, balts, apaļš mēnestiņš,

Tik spoži citiem nespīd viņš. (x3)

 

Beidz raudāt, dēliņ, rimsties nu,

Es tev ko jauku stāstīšu:

Mēs runci ratos iejūgsim,

Uz mēnestiņu nobrauksim. (x3)

 

Tur būs tev spožas spēlītes,

Būs runcim zelta pelītes.

Tev iedos sidrab' šaut'nīti,

Un vēl ar zelta gailīti. (x3)

 

Pie sāniem būs tev zobentiņš,

Un rokās sarkans karodziņš.

Miedz, puisīt, aizmiedz azotē,

Kā circenītis aizkrāsnē. (x3)

 

Iemācies vārdus un noklausies Ziemassvētku dziesmu Circenīša Ziemassvētki Raimonda Paula un Zigfrīda Muktupāvela izpildījumā.

Visas dziesmas secīgi Spotify dziesmu sarakstā TOP Ziemassvētku dziesmas pie eglītes.

 

7. Balts sniedziņš snieg uz skujiņām

Balts sniedziņš snieg uz skujiņām,

Un maigi dziedot pulksten's skan.

Mirdz šur tur ciemos ugunis,

Un sirds tā laimīgi pukst man.

 

Man ir it kā, kad paceltos

Gars augstumos, kur debess telts.

Ir pulcējusi eņģeļus,

Kur āres spīd kā spožais zelts.

 

Es saprotu, es sajūtu,

Ka šeit uz zemes spodrība.

Tas augstākais, ko mums var dot,

Un skaidram būt ir godība.

 

Ai, māmiņa, cik laba tu,

Tu mani baltu mazgāji,

No acīm skūpstot asaras

Man svētku drānas uztērpi.

 

Ai, māmiņa, vai mūžīgi

Es varēšu tāds skaidrs būt,

Jeb vai būs liktens nolēmis

Man citādam virs zemes kļūt?

 

Balts sniedziņš snieg uz skujiņām

Un maigi dziedot pulksten's skan.

Mirdz šur tur ciemos ugunis

Un sirds pukst aplaimota man.

 

Iemācies vārdus un noklausies Ziemassvētku dziesmu Balts sniedziņš snieg uz skujiņām Raimonda Paula un Zigfrīda Muktupāvela izpildījumā.

Visas dziesmas secīgi Spotify dziesmu sarakstā TOP Ziemassvētku dziesmas pie eglītes.

 

8. Uzsniga sniedziņš balts

Uzsniga sniedziņš balts,

Balts kā vissmalkākie milti.

Uzsniga sniedziņš balts,

Un zemei palika silti.

 

Vienmēr uz pasaules kāds,

Kuram bez tevis ir auksti.

Un pat aiz pasaules vēl,

Vajag ar siltu plaukstu. 

 

Saule kad miegu guļ,

Mēness kad staigā pa parku.

Spuldzes kā actiņas spīd,

Un pat vēl izdzēstas sargā.

 

Pelnrušķīt, laiks ir laiks,

Ceļš tavs drīz vedīs uz pili.

Paciet vēl grambas šīs,

Drīzi nāks mākoņi zili.

 

Ja tevi nemīl neviens,

Tev taču ir, ko mīlēt.

Labajā nosprūst naids,

Kā bulta ozola zīlē.

 

Vienmēr uz pasaules kāds,

Kuram bez tevis ir auksti.

Un pat aiz pasaules vēl,

Vajag ar siltu plaukstu.

 

Iemācies vārdus un noklausies Ziemassvētku dziesmu Uzsniga sniedziņš balts Brāļu Ziemeļu izpildījumā.

Visas dziesmas secīgi Spotify dziesmu sarakstā TOP Ziemassvētku dziesmas pie eglītes.

 

9. Ak, tu priecīga

Ak tu priecīga, ak, tu svētīga

Ziemassvētku dieniņa!

Kristus ir dzimis, viss ienaids rimis,

Priecājies, priecājies, draudze!

 

Ak tu priecīga, ak tu svētīga

Ziemassvētku dieniņa!

Kristus ir nācis, pestīt mūs sācis,

Priecājies, priecājies, draudze!

 

Ak tu priecīga, ak tu svētīga

Ziemassvētku dieniņa!

Enģeļi nekavē, Kristu tie slavē.

Priecājies, priecājies, draudze!

 

Iemācies vārdus un noklausies Andra Daņiļenko izpildījumu dziesmai Ak tu priecīga.

Visas dziesmas secīgi Spotify dziesmu sarakstā TOP Ziemassvētku dziesmas pie eglītes.

 

10. Es skaistu rozīt zinu

Es skaistu rozīt’ zinu

No sīkas saknītes,

Tā rozīte, ko minu,

No Jeses cēlusies.

Tā plauka dzestrumā

Pie aukstas ziemas saules,

Pie pusnakts tumsībā.

 

Šo Jeses skaisto rozi,

Ko praviet’s sludina,

Mums Māra atnesusi,

Tā šķīstā jaunava.

Pēc Dieva padoma

Viens bērniņš tai ir dzimis

Pie pusnakts tumsībā.

 

Tu, rozīt’ skaistā, jaukā,

Tu, puķīt svētākā,

Kam gribi ziedēt laukā,

Zied’ manā sirsniņā!

Kas ticībā Tev’ kopj.

Tam sirds no saldās smaržas

Un dvēs’le pilna top.

 

Iemācies vārdus un noklausies Ievas Akurateres, Evitas Zālītes un Inga Pētersona izpildītu dziesmu Es skaistu rozīt zinu.

Visas dziesmas secīgi Spotify dziesmu sarakstā TOP Ziemassvētku dziesmas pie eglītes.

 

Priecīgi Ziemassvētki klāt

Priecīgi Ziemassvētki klāt,

Prieka zvans sāk gaisu tricināt.

Dziesmas skan, gaisma līst,

Svētku smaržas visapkārt klīst!

 

Priecīgi Ziemassvētki klāt,

Prieka zvans sāk gaisu tricināt.

Tādēļ visi līdzi gavilēt lai sāk,

Jo no tēva troņa mums pasaul’s gaisma nāk!

 

Priecīgi Ziemassvētki klāt,

Prieka zvans sāk gaisu tricināt.

Gaisma tumšā ceļā, mūsu gaisma tu!

Tiem tu dod, kas Tevīm tic, svēto mieru nu.

 

Priecīgi Ziemassvētki klāt,

Prieka zvans sāk gaisu tricināt.

Ko priekš citiem darām, tas priekš tevis ir.

Lai teic katris Kristus bērns "Man šos svētkus šķir!"

 

Priecīgi Ziemassvētki klāt,

Prieka zvans sāk gaisu tricināt!

 

Dziesmas karaokes versiju vari atrast Youtube Priecīgi Ziemassvētki klāt.

Visas dziesmas secīgi Spotify dziesmu sarakstā TOP Ziemassvētku dziesmas pie eglītes.

 

Veltījums

Nevaru es atcerēties,

Kas ir tas, kas tumsā laistās.

Kas tas ir, kas tumsā laistās,

Nevaru es atcerēties.

Atceros es tikai vienu,

Tas ar tevi ļoti saistās.

 

Vai tas bija mums un zuda,

Kas tur tagad tumsā laistās.

Arvien siltāk, arvien spožāk,

Tas ar tevi ļoti saistās,

Tas ar tevi saistās. 

 

Visas lietas, kas ir skaistas,

Man ar tevi saistās.

 

Mūzikas autors Mārtiņš Brauns, vārdu autore Māra Zālīte. Pavisam svaiga dziesmas Veltījums akapellas versija, kurai varat dziedāt līdzi.

Visas dziesmas secīgi Spotify dziesmu sarakstā TOP Ziemassvētku dziesmas pie eglītes.

 

Mazais bundzinieks

Nāc, man teica - pa-ram pam pam pam,

Jauns Ķēniņš piedzimis - pa-ram pam pam pam,

Mēs nesam dāvanas - pa-ram pam pam pam,

To augsti godinot - pa-ram pam pam pam.

Ram pam pam pam, ram pam pam pam.

 

Bērnam silītē - pa-ram pam pam pam

Ķēniņam.Mazais Jēzu - pa-ram pam pam pam,

Es esmu nabags zēns - pa-ram pam pam pam,

Man nav Tev dāvanas - pa-ram pam pam pam,

Vien tāpēc spēlēšu - pa-ram pam pam pam,

Ram pam pam pam, ram pam pam pam.

 

Es, mazais bundzinieks - pa-ram pam pam pam

Visaugstākam!

 

Kūtī spēlēju - pa-ram pam pam pam,

Man līdzi dziedāja - pa-ram pam pam pam,

Uz bungām vālītes - pa-ram pam pam pam,

Vien sirdīs dunēja - pa-ram pam pam pam,

Ram pam pam pam, ram pam pam pam!

 

Jēzus smaidīja - pa-ram pam pam pam,

Man vienīgam!

 

Viens no skaistākajiem dziesmas Mazais bundzinieks skanējumiem ir Ingusa Ulmaņa izpildījumā Spotify, ko varat uzlikt kā pavadījumu dziedot šo dziesmu kopā.

Visas dziesmas secīgi Spotify dziesmu sarakstā TOP Ziemassvētku dziesmas pie eglītes.

 

Divi eņģeļi

Latviešu Ziemassvētku dziesma uz viegli skumīgās nots, bet ar stāstu par to, ka jānovērtē to, ka

 

Divi eņģeli sēž

Jumta korē un dzied.

Katram nomet pa dāvanai,

Katram, kas garām iet.

 

Bet to nedzird neviens,

Un to neredz neviens.

Un eņģeļi smej:

-Kā gan var prieks, būt kaut kas lieks..?

 

Zini, varbūt mums jālido prom,

Šeit katram jau tā ir tik daudz!

Dzirdi, kaut kur kāds bārenis raud,

Un māmiņu atpakaļ sauc!

 

Divi eņģeļi sēž,

Jumta korē un dzied,

Katram novēl - lai izdodas!

Katram, kas garām iet!

 

Bet to nedzird neviens,

Un to neredz neviens.

Un eņģeļi smej:

Vēl taču gaišs, kas tiem kaiš?

 

Zini, varbūt mums jālido prom!

Šeit katram jau tā ir tik daudz!

Dzirdi, kaut kur kāds bārenis raud,

Un māmiņu atpakaļ sauc!

 

Divi eņģeļi sēž

Jumta korē un dzied!

Un tev nestāsta, ka 

Viņiem nav vairs kur iet.

Vakar pusnaktī tiem

Spārnus salauzis vējš…

 

Šo Guntara Rača un Ginta Stankēviča dziesmu Putnu Balles izpildījumā varat klausīties Spotify, un dziedāt līdzi.

Visas dziesmas secīgi Spotify dziesmu sarakstā TOP Ziemassvētku dziesmas pie eglītes.

 

Lūgšana Ziemassvētku vakarā

Nav klasiska Ziemassvētku dziesma, bet ļoti sirsnīga latviešu Ziemassvētku dziesma, ko arī var kopīgi nodziedāt.

 

Uzliec savas vieglās rokas,

Aizspied gurdās acis ciet.

Tu kas visas sāpes mokas

Saviem bērniem līdzi ciet, saviem bērniem līdzi ciet,

saviem bērniem līdzi ciet.

 

Lai tie dus kas paguruši

Un kam sirdī izmisums.

Tava sirds tak izlējusi mīlestību pāri mums,

mīlestību pāri mums,

mīlestību pāri mums.

 

Vai tad var vairs sāpēt rētas,

Naktī karstas asras līt.

Kad tu pacel rokas svētas,

Un no viņām zvaigznes krīt,

Un no viņām zvaigznes krīt,

Un no viņām zvaigznes krīt.

 

Uzliec savas vieglās rokas,

Aizspied gurdās acis ciet.

Tu kas visas sāpes mokas

Saviem bērniem līdzi ciet,

Saviem bērniem līdzi ciet,

Saviem bērniem līdzi ciet.

 

Šīs Jāņa Lūsēna dziesmas ar Leonīda Breikša vārdiem skaistākais izpildījums varētu būt ar Nika Matvējeva un Ievas Akurāteres izpildījumā Youtube.

Visas dziesmas secīgi Spotify dziesmu sarakstā TOP Ziemassvētku dziesmas pie eglītes.

 

Ziemassvētku valsis

Iekļāvām arī šo jauko dziesmu, ko katram sevi mīlošam pārim būtu jauki nodziedāt kopā pie Ziemassvētku eglītes.

 

Tālu, tālu tava gaisma mirdz.

Augstu tiecas mana pārgalvīgā sirds.

Citu skatu tavas acis redz.

Citu liesmu tavi sērkociņi dedz.

 

Saprotu, naivi skan, avaino,

Tomēr es ļauju sev izsapņot.

 

Vai tu zini, ko es vēlos,

Ko es vēlos Ziemassvētkos?

Ļoti vēlos es ar Tevi cieši

Sniegputenī dejot!

 

Vai tu zini, ko es vēlos,

Ko es vēlos Ziemassvētkos?

Ļoti vēlos es ar Tevi cieši

Sniegputenī dejot!

 

Lūdzu, lūdzu, iedomāsimies:

Jūtu, jūtu mūsu lūpas vienuviet.

Silti, silti diviem kopā kļūst.

Īstas jūtas prāta žogam pāri plūst.

 

Saprotu, naivi skan, avaino!

Tomēr es ļauju sev izsapņot.

 

Vai tu zini, ko es vēlos,

Ko es vēlos Ziemassvētkos?

Ļoti vēlos es ar Tevi cieši

Sniegputenī dejot!

 

Viens un divi, un trīs,

Un tu vairs neesi brīvs.

Ziemassvētku valsī nomedīts!

 

Vai tu zini, ko es vēlos,

Ko es vēlos Ziemassvētkos?

Ļoti vēlos es ar Tevi cieši

Sniegputenī dejot!

 

Vai tu zini, ko es vēlos,

Ko es vēlos Ziemassvētkos?

Ļoti vēlos es ar Tevi cieši

Sniegputenī dejot!

 

Un vēlreiz no paša sākuma.

 

Šo Martas Grigales un Kaspara Grigaļa dziesmu varat klausīties un dziedāt kopā Spotify vai YouTube.

Visas dziesmas secīgi Spotify dziesmu sarakstā TOP Ziemassvētku dziesmas pie eglītes.

 

 

FromMe.lv komanda novēl siltus un skanīgus Ziemassvētkus tuvinieku lokā. Lai izdodas atrast skanīgāko Ziemassvētku meldiņu, ko nodziedāt pie eglītes!

 

Kādas ir Tavas mīļākās Ziemassvētku dziesmas? 

 

Ātrākā dāvanu piegāde

Lai nodrošinātu vislabāko fromme.lv lietošanas pieredzi, šajā tīmekļa vietnē izmantojam sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Uzzināt vairāk.

Sapratu