TOP 10 dzejoļi, ko Ziemassvētku vecītis zina no galvas

01.12.2019

Ziemassvētki ir laiks, kad tiek novērtēta kopā būšana ar mīļajiem un tuvajiem cilvēkiem. Pateicība par šo klāt būšanu un ikdienas atbalstu Ziemassvētkos tiek izrādīta ar dāvanām un apsveikumiem. Tā ir būtiska un neatņemama svētku daļa daudzās ģimenēs.

 

Viena no Ziemassvētku svarīgakajām tradīcijām ir Ziemassvētku dzejoļi. Tos ierasts skaitīt pie Ziemassvētku eglītes, rakstīt apsveikuma kartiņās un pārsūtīt draugiem caur īsziņām. Katru gadu, šķiet, laiks iemācīties jaunu dzejoli un pārsteigt ģimeni un draugus ar kādu oriģinālu un vēl nedzirdētu apsveikumu. Taču svētku steigā pietrūkst laika vai spēka un attopies ar aizvien aktuālo, veco labo pīrāgu nabagu ar apdegušiem galiem. 

Tāpēc esam izveidojuši TOP  populārākos Ziemassvētku apsveikumu pantiņus, ko Tu, visticamāk, jau zini no galvas. Paskatīsimies, kādi ir latviešu iecienītākie Ziemassvētku pantiņi, ko vienmēr skaitām pie Ziemassvētku eglītes. Esam apkopojuši arī populārākās Ziemassvētku dziesmas rakstā TOP 10 Ziemassvētku dziesmas.

 

Ziemassvētku dāvanas

 

Spied uz saites, lai aplūkotu konkrēto Ziemassvētku dzejolīti.

 

FromMe dāvanu kartes var personalizēt ar apsveikuma pantiņu, kas dāvanu kartei piešķirs papildus sirsnīgumu.

 

Dāvanu kartes dizains

 

 

1. Vai tu zini, eglīte?

Vai tu zini, eglīte,

Cik tu tagad skaista?

Spožas, spožas liesmiņas

Tavos zaros laistās.

 

Vai tu zini, eglīte,

Cik mums līksmas sirdis?

Tev mēs dziedam dziesmiņas,

Tu jau viņas dzirdi.

 

Vai tu zini, eglīte,

Kāpēc mēs tā smaidām?

Pašu Sala tētiņu

Šodien ciemos gaidām.

 

/Dzidra Rinkule—Zemzare/

 

2. Reiz mežā

 Reiz mežā dzima eglīte un mežā auga tā,

Tik slaida, skaista, zaļoksna bij' ziemā, vasarā.

 

Dzied dziesmu viņai putenis un miegā ieaijā,

Sals sniega segā satinis, lai nenosaltu tā.

 

Zem eglītes mazs zaķītis, kaut bailīgs, draiskuļo,

Un dažu brīdi dusmīgs vilks tai garām aizcilpo.

 

Klau, sniegs kā dzied zem ragavām pa meža biezokņiem,

Tur zirdziņš kājām pinkainām skrien sīkiem riksīšiem.

 

Velk ragaviņas bērītis, sēž iekšā vectētiņš,

Mums eglīti ir nocirtis līdz pašai saknei viņš.

 

Tu uzposta un greznota pie mums nu esi te,

Cik daudz, daudz prieka mazajiem tu nesi, eglīte.

 

/L.Bekmanis, atdzejojis Mindenbergs/

 

Dāvanu piegāde

 

3. Balts sniedziņš snieg uz skujiņām

Balts sniedziņš snieg uz skujiņām

Un maigi dziedot pulksten's skan.

Mirdz šur tur ciemos ugunis

Un sirds tā laimīgi pukst man.

 

Man ir it kā, kad paceltos

Gars augstumos, kur debess telts

Ir pulcējusi eņģeļus,

Kur āres spīd kā spožais zelts.

 

Es saprotu, es sajūtu,

Ka šeit uz zemes spodrība.

Tas augstākais, ko mums var dot

Un skaidram būt ir godība.

 

Ai, māmiņa, cik laba tu,

Tu mani baltu mazgāji,

No acīm skūpstot asaras

Man svētku drānas uztērpi.

 

Ai, māmiņa, vai mūžīgi

Es varēšu tāds skaidrs būt,

Jeb vai būs liktens nolēmis

Man citādam virs zemes kļūt?

 

Balts sniedziņš snieg uz skujiņām

Un maigi dziedot pulksten's skan

Mirdz šur, tur ciemos ugunis

Un sirds pukst aplaimota man.

 

/Jānis Poruks/

 

4. Ak, eglīte

Ak, eglīte, ak, eglīte,

Tu pastāvīga esi –

Tu zaļo ziemas aukstumā

Tāpat kā vasr's karstumā.

Ak eglīte, ak eglīte,

Tu pastāvīga esi.

 

Ak, eglīte, ak, eglīte,

Tu manim patikt vari.

No Ziemassvētku eglītes

Man spīd daudz gaišas svecītes.

Ak eglīte, ak eglīte,

Tu manim patikt vari.

 

Ak, eglīte, ak, eglīte,

Tavs apģērbs man ko māca –

Pastāvība un cerība

Dod spēku skumjā nestundā.

Ak eglīte, ak eglīte,

Tavs apģērbs man ko māca.

 

Ak, eglīte, ak, eglīte,

Cik skaista tu gan esi.

Tu grezno pilis, būdiņas,

Nes visur mieru, līksmību.

Ak eglīte, ak eglīte,

Cik skaista tu gan esi.

 

/18.gs. vācu tautasdziesma/

 

 

5. Zaķēns

Zaķēns mežā ezi sauc,

Kur gan palicis mans draugs.

Sniegi snieg un puteņo,

Kā lai tagad atrod to.

 

Vāverīte kokā smej,

Velti draugu meklēt ej,

Kamēr sals un kamēr sniegs,

Ezim mežā ziemas miegs.

 

/Dzidra Rinkule-Zemzare/

 
 

6. Sidraba mēnestiņš

Sidraba mēnestiņš veļas pa gaisu

Sētā nak rūķīts ar dāvanu maisu.

Atnāca, nolika priekšnamā klusi

Un aizgāja tālāk uz kaimiņu pusi.

 

Ne manīja sētnieks, ne ierējās suns.

Bet, kur tas bij bijis, gaiši iedegās guns.

 

/Vilis Plūdonis/

 

7. Rūķīši un Mežavecis

Uz visiem kokiem mežā jauns guļ sniegs. 

Un skaņas mīkstas, it kā sniegu apvēlušās veļas.

Nu sila rūķīšiem būs gan ko pikoties, 

rau, rau, kur tie aiz paegļiem jau ceļas! 

 

Olektgari vīriņi, sprīdi gari uzači, 

baltu tāšu micītes, brūnu sūnu biksītes,

divi pulkos stājas, ņirb pa gaisu kājas,

sniega vāli veļas, skanšu kalni ceļas.

 

Šņāc bumbas tvirtas, plīvo matu cirtas.

Klaigas un brēka, ņemas, cik spēka.

Kā vaigā zied tvīksme!

Kāds prieks, kāda līksme! 

Hallo! Heidā! Bravo! Urrā!

 

Te rupja balss no meža malas sauc: „Tas tak par daudz!

Vai tā jūs manim kāršat spilviņas un tinat tāstiņas 

un gaiņājat no mājām žagatas?”

Tik blēņas jums un niekošanās rūp. 

Tūlīt uz Lāčupurvu lasīt lāčusūnas!

To dzirdot pikotāji skrien, un klūp, kur kurais 

patapdams.

 

Cits paegļu pudurā, cits koka dobumā, cits rudzrugāju 

rudens aparā.

Un lielās zaļās acis bolīdams, un teterkāpostus tiem 

visiem solīdams,

Lien Mežavecis atkal meža biezumā, 

un atkal tukšs un kluss ir klajumā.

 

Tik, iztraucēts no trača negantā,

Pār lauku laukiem zaķis aizļinkā...

 

/Vilis Plūdonis/

 

8. Brīnumsvecīte

Katrā brīnumsvecītē,

Mazs brīnumiņš,

Ne čiku,ne grabu,

Sēž iekšā viņš!

 

Kad pāri egles galotnei,

Sidraba vīksna, vijas un jūk,

Ziņkārīgais brīnumiņš,

laukā sprūk.

 

Sprakšķēdams un sprēgādams,

Kā sienāzis lēkādams,

Gaisu jaukdams un kaisīdams,

Brīnum piparus kaisīdams.

 

/Vitauts Ļūdens/

 

Dāvanas Ziemassvētkos

 

 

9. Ziemassvētku vakarā

Gausi nāca, nu atnāca

Tie bagāti Ziemassvētki:

Trīs dieniņas, trīs naksniņas

Nāk pār kalnu kūpēdami.

 

Ziemassvētki sabraukuši

Rakstītām kamanām;

Zirņi, pupas, rācenīši

Ziemassvētku kamanās.

 

Ziemassvētki, Ziemassvētki,

Ko jūs labu atnesāt?

Cūkas ausi, kūķu katlu,

Cūkas desu ritulīti.

 

Simtu cepu kukulīšu,

Ziemassvētku gaidīdama:

Simtiņš nāca ķekatnieku

Tai vienā vakarā.

 

Sudrabiņa lietus lija

Ziemassvētku vakarā:

Visi sīki žagariņi

Sudrabiņu risināja.

 

Nākat iekšā, Ziemassvētki,

Nu mēs jūs gaidīsim;

Nama māte durvis vēra,

Rokā gaiša uguntiņa.

 

Pūti, pūti, ziemelīti,

Ziemassvētku vakarā:

Klētī pūti rudzus, kviešus,

Kūtī bērus kumeliņus!

 

Visu gadu naudu krāju,

Ziemassvētkus gaidīdama;

Nu atnāca Ziemassvētki,

Nu naudiņa jātērē.

 

Nāca veci, nāca jauni

Ziemassvētku vakarā:

Jaunie nāca padejot,

Vecie nāca desas ēst.

 

Tāli, tāli čigānos

Ziemassvētku vakarā,

Lai liniņi gari auga

Mālotā kalniņā.

 

Eita, bērni, čigānos

Ziemassvētku vakarā;

Dos pupiņas, dos zirnīšus,

Dos cūciņas smecerīti.

 

Cūkas kājas skuldurītis

Budēlim kulītē,

Lai varētu smagi lekt,

Istabiņu dimdināt.

 

Kādu dziesmu dziedāsim

Ziemassvētku vakarā?

Pīrāgam, nabagam,

Abi gali apdeguši.

 

Vai lielie Ziemassvētki,

Pastaliņu plēsējiņi:

Pieci pāri jau noplēsu,

Vēl kurpītes iznesāju.

 

Eit' projām, Ziemassvētki,

Ar visām karašām,

Es gaidīšu Lieldieniņas

Ar zaļo rudzzālīti.

 

/.../

 

10. Mīļo salavecīti

Mīļo salavecīti

Iedod vienu svecīti,

Lai es redzu gaismiņā,

Kas ir tavā maisiņā.

 

Salavecim gara bārda

Vairāk neteikšu ne vārda,

Un par šito pantiņu 

Dod man, lūdzu, mantiņu. 

 

/.../

 
Pēc lasītāju ieteikumiem esam nolēmuši turpināt Ziemassvētku populārako pantiņu iedalījumu, pievienojot vēl citus zināmus pantiņus.
 

Jaunā gadā

Jaunā gadā atkal prasa,

Vai būs laime, kāda, kur?

Zīlnieks ziemas zvaigznēs lasa,

Prātnieks prāto, burvis bur.

 

Dzīves tumsa visus baida,

Stāvot gadu krustceļos.

Visas sirdis gaismu gaida,

Kas mums dzīvei gaismu dos.

 

Laime nāk ar zvaigzni rokā.

Tiem, kam laba, silta sirds,

Viņa smaigā staru lokā

Dzīves ceļi gaiši mirdz.

 

/.../

 

Ja meklē kādu oriģinālāku un nedzirdētāku pantiņu, tad ieskaties FromMe rakstā Apsveikuma pantiņi.

 

FromMe komanda vēl mierīgu Ziemassvētku laiku un, lai izdodās atrast labākos apsveikumus tuviniekiem!

 

Dsvanu kartes restorāni Rīgā

Lai nodrošinātu vislabāko fromme.lv lietošanas pieredzi, šajā tīmekļa vietnē izmantojam sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Uzzināt vairāk.

Sapratu