Visiem darbiniekiem vienādas dāvanas

 

Lielā daļā uzņēmumu (22%) visiem darbiniekiem dzimšanas dienās tiek dāvinātas vienādas dāvanas. Tas saistīts ar to, ka šādā veidā tiek vienkāršota kolēģu / darbinieku sveikšanas tradīcija, lai mazāk laiks tiktu veltīts dāvanu izdomāšanai, dāvanu meklēšanai un iegādei. Vienlaicīgi tas arī samazina iespēju, ka kādam tiek uzdavināta labāka dāvana kā citam, kā rezultātā sveikšana var radīt pat negatīvas emocijas.
 
Īsi par aptauju: FromMe organizētajā aptaujā par darbinieku sveikšanas tradīcijām Latvijas uzņēmumos ir piedalījušies vairāk kā 170 dažādu uzņēmumu darbinieki. Šis ir specifisku jautājumu rezultātu analīzes apkopojums. Vispārēji aptaujas rezultāti.
 
Šajā rakstā analizējam to, ko kolēģi vai uzņēmums izvēlas dāvināt darbiniekiem, ja visiem tiek dāvināta vienāda dāvana. Vienlaikus analizējam to, kāda ir darbinieku apmierinātība ar šādu pieeju.
 

Ko dāvina, ja visiem vienāda dāvana

Ja uzņēmums vai darba kolektīvs nolemj visiem dāvināt vienādu dāvanu, tad visbiežāk tā ir dāvanu karte vai nauda - šādu vienoto dāvanu izvēlas 70% gadījumos (dāvanu karte 49% + Nauda 21%).  26% gadījumu standartizētā dzimšanas dienas dāvana ir ziedi, gardumi vai alkohols visdažādakajās kombinācijās, piemēram, ziedi un torte.
 
 
Kopumā 34% no aptaujas respondentiem ir norādījuši, ka darbiniekiem uz dzimšanas dienām dāvanu pērk tikai uzņēmums vai gan darbinieki, gan uzņēmums. Uzņēmums dāvanā visbiežāk izvēlas dāvināt dāvanu karti (60%) vai ziedus un gardumus (30%). 10% gadījumos tā ir visiem vienāda dāvana, par ko vienreiz gadā tiek nolemts, kas tā būs. Tā arī var būt dāvanu karte vai kopīgs cienasts, lai dzimšanas dienas svinētājam par to nav jārūpējas. Jāpiemin, ka 37% gadījumu, kad dāvanā tiek pasniegta dāvanu karte, vienlaikus uzņēmums jubilāram pasniedz arī ziedus vai kādu gardumu. Tādā veidā dāvanas pasniegšana rada lielāku svētku sajūtu.
 
Arī kolēģi bieži izvēlas viens otram dāvināt vienādas dāvanas - no aptaujas atbildēm secinām, ka tie ir aptuveni 18%. Ja darba kolēģi ir vienojušies par vienādām dāvanām visiem, tad visbiežāk tā ir nauda (42%) vai dāvanu karte (37%). Vairāki aptaujas dalībnieki izpauda, ka sākotnēji arī viņu kolektīvā tika dāvinātas katram individuālas dāvanas, bet uz vienotām dāvanām pārgāja, lai sistēmu vienkāršotu, vai arī no darba aizgāja darbinieks, kas bija viskreatīvākais un aktīvākais dāvanu meklētājs. 21% gadījumu vienādā dāvana ir ziedi, papildinājums svētku galdam vai kāda grādīga dzēriena pudele. Šis ir veids, kā ar ierobežotu naudas vērtību var uzdāvināt baudāmu un  svētku sajūtu radošu dāvanu. Jo dāvanu karte 15 EUR vērtībā nešķiet laba dāvana, bet kūka un skaiste puķe podiņā ir daudz gardāka un acis priecējoša.
 
Tas, vai kolektīvs dāvina individuālas un personiskas dāvanas, bieži ir saistīts ar to, cik labi kolektīvā viens otru pazīst. Ja attiecības ir ciešas, tad personīgu dāvanu pasniegšana ir atbilstoša un vēlama - jo tādā veidā kolektīvs vēl vairāk saliedējas. Bet, ja kolektīvs ir liels vai ikdienā visi nestrādā ciešā saskarē, tad personīgu dāvanu piemeklēšana ir laikietilpīga un dažreiz pat nevajadzīga. Dāvanu izvēli, kas izriet no tā, cik ļoti kolēģi viens otru pazīst esam apraskstījuši rakstā Dāvanas kolēģiem - kā atrast labāko?
 

Darbinieku apmierinātība

Raksta titulbildes infografikā ir iezīmēta aptaujas respondentu apmierinātība ar pastāvošo sistēmu, kad tiek dāvināta visiem vienāda dāvana (vidējais vērtējums 3.87*), un salīdzināta ar pārējo aptaujas respondentu atbildēm (vidējais vērtējums 3.68*). Jāpiemin arī tas, ka pirmajā grupā (vienādās dāvanas) ir gan tie, kuri kopā ar kolēģiem sedz dāvanu izmaksas (vidējais vērtējums 3.79*), gan tie, kuru uzņēmumos vadība pērk dāvanu (vidējais vērtējums 3.94*). Tāpēc zemāk redzamajā grafikā šīs grupas ir atspoguļotas atsevišķi, un redzam ka viedokļi atšķiras.
 
*Novērtējums veidojas, rēķinot vidējo svērto novērtējumu, ņemot vērā, ka esošās sistēmas novērtējums “Nepatīk” = 1 … “Ļoti patīk” = 5.
 
 
 

Apmierinātība, ja tiek pasniegtas vienādas dāvanas no uzņēmuma

Darbinieki, kuriem dāvanu dāvina uzņēmums, ir apmierinātāki - 75% ir atzīmējuši, ka šāda sistēma viņiem patīk vai pat ļoti patīk. Vienlaikus arī neapmierināto proporcija ir lielāka - 20% ir norādījuši, ka gribētu labāku pieeju. Tas saistīts ar vēlmi, lai dāvanas būtu personiskākas, jo esošajā sistēmā pietrūkst dāvanas emocionālā vērtība - tā ir paredzama. Šādu viedokli pauž arī tie, kas atzīmējuši, ka viņiem šāda pieeja patīk.
 
Zemāk apkopoti aptaujas dalībnieku viedokļi par sistēmu, kad vienoto dāvanu pērk uzņēmums. Komentāri sadalīti grupās pa dāvanu veidiem un novērtējuma.
 

Dāvanu karte

Gribētu labāk: Garlaicīgi - trūkst pārsteigums | Varētu būt kaut kas īpašāks par lielveikala dāvanu karti.

Apmierina: Nav oriģinalitāte, katrs zin ko saņems.

Patīk: Lielos kolektīvos jau neko labāku nevar vēlēties. | Dāvanu kartes summa ir maza, bet toties jubilāram nav jāapmaksā maltīte. | Tā kā tā ir dāvanu karte, katrs var nopirkt to, ko vēlas. Iztrūkst vienīgi pārsteiguma momenta. | Liekas viss OK - ir organizēts kā tas notiek.

Ļoti patīk: Ērti, viegli, nesāpīgi. | Varu pati izvēlēties, ko kārojas. | Katrs tiek pie sev kārotā.

Ziedi un gardumi

Gribētu labāk: Puķes nepatīk.

Patīk: Varētu tikai simboliski no uzņēmuma, jo neatbalstu dāvināšanu uzņēmumā (uzņēmumā arī kolēģi papildus pērk dāvanu).

Ļoti patīk: Nav jāiespringst. | Dāvanas lai paliek draugiem. | Patīk, ka sveikšana nav pārspīlēti svarīgs pasākums, bet rezultāts ir kopīgi pavadīts laiks pusdienojot un ne-lietišķā gaisotnē aprunājoties.

Vienāda dāvana, kas mainās

Gribētu labāk: Visiem ir vienādas dāvanas, gribētos, lai katram būtu individuāla pieieja un kaut kas īpašs, kas iepriecinātu katru savā izpausmē.

 

Apmierinātība, ja kolēģi dāvina vienādu dāvanu

 
Ja vienādu dāvanu dāvina kolēģi, tad apmierinātāiba ir nedaudz mazāka, bet aizvien augsta - 63% respondenti norādīja, ka viņiem šāda pieeja patīk vai pat ļoti patīk. Tas galveno kārt ir saistīts ar to, ka pie šādas sistēmas pašiem nav jātērē laiks dāvanas domāšanai un meklēšanai. Salīdzinoši liela daļa (21%) norādīja, ka ir apmierināti ar šadu pieeju, jo personisku dāvanu nav laika meklēt. Tikai 16% ar šādu sistēmu nebija apmierināti - .
 
Zemāk apkopoti aptaujas dalībnieku viedokļi par sistēmu, kad kolēģi dāvina vienādu dāvanu.  Komentāri sadalīti grupās pa dāvanu veidiem un novērtējuma.
 

Dāvanu karte

Nepatīk, jo dāvina vienu un to pašu, piemēram, dāvanu karti. Pāris cilvēki rūpējas par dāvanas sagādāšanu, kamēr pārējie kolēģi tikai formāli pievienojas sveikšanai. Labāk būtu dāvināt svētku galdu, piemēram, kliņģeri, lai abām pusēm samazinātu apgrūtinājuma slogu.

Gribētu labāk: Kolektīvā dāvinašana nepatīk - cenšos izvairīties.

Apmierina: Būtu jauki, ja dāvanas sarūpētu vadība. Bet tajā pat laikā labāk saņemt dāvanu karti un ziedus nekā atsevišķi katrs sveiks ar ziediem.

Patīk: Lielos kolektīvos jau neko labāku nevar vēlēties. | Dāvanu kartes summa ir maza, bet toties jubilāram nav jāapmaksā maltīte. | Tā kā tā ir dāvanu karte, katrs var nopirkt to, ko vēlas. Iztrūkst vienīgi pārsteiguma momenta. | Liekas viss OK - ir organizēts kā tas notiek. | Vienkārši administrējama un nav lieli izdevumi.

 

Nauda

Apmierina: Kādam patīk aploksne ar naudu, kādam gribas kādu orģinālāku ideju. Bet īsti nav laika kādam meklēt un ko domāt. | Apdāvināšana kā tāda neinteresē.

Ļoti patīk: Nav pārāk personiska pieeja, bet labāk kā nevajadzīgu nieku izšķērdība. | Forši, ka pašam ikdienas steigā nav nekas jādara. | Patīk, jo katram tiek konverts ar naudu. Pērc dāvanā ko gribi. | Kolēģis pats nopērk to, ko vēlas vai pieliek klāt plānotam pirkumam. | Man patīk saņemt naudu un izvēlēties pašai vajadzīgo dāvanu.

 

Ziedi un gardumi

Gribētu labāk: Gribētos kādu pārsteigumu, jo vienmēr ir zināms, ka būs torte.

Apmierina: Konkrētajā dienā atceras par svētkiem un no rīta skrien pēc ziediem. Pašlaik nevienam nav īsti laika padziļināti pievērsties šim jautājumam, tāpēc ir tā kā ir - neviens baigi nepārdzīvo.

Patīk: Sveicam tikai dāmas ar ziediem -viss forši, tikai parasti viss notiek pēdējā brīdī.

Ļoti patīk: Patīk, ka nav nekas papildus jādomā un jāmeklē dāvana.

 

FromMe dāvanu karšu piedāvājums

FromMe dāvanu kartes
 
FromMe dāvanu serviss piedāvā sadarbību uzņēmumiem dāvanu piegādē darbiniekiem. FromMe piedāvājumā ir gan universālā FromMe dāvanu karte, gan atsevišķu veikalu un pakalpojumu sniedzēju dāvanu kartes, kas ir laba dāvana darbiniekiem. FromMe piedāvājums izceļas ar to, ka dāvanu kartes ir personalizējamas ar personas vārdu un sveiciena tekstu, kas dāvanu kartei piešķir personiskumu. Tas nozīmē to, ka dāvanai tiek pievienota emocionālā vērtība, kas tiek sajusta gan dāvanas pasniegšanas brīdī, gan to izmantojot. Arī tad, kad dāvanu karte tiks izmantota, cilvēks izlasīs sveicienu un atcerēsies, kurš to dāvinājis, un ko novēlējis. Idejas kā atrast piemērotāko dāvanu kolēģim atradīsiet rakstā Dāvanas kolēģiem - kā atrast labāko.
 

FromMe sadarbības piedāvājums biznesa klientiem.

 
 
 
 
 
 

Dāvanu idejas un padomi

Kā svinēt un ko darīt dzimšanas dienā – tradīcijas Latvijā un pasaulē

Dzimšanas diena ir svētki, kas tiek saistīti ar dzīves svinībām. Mēs svinam to, ka ir ...

Lasīt tālāk

Dāvanu karšu etiķete – padomi dāvanu kartes iegādē un pasniegšanā

Šajā rakstā apskatīsim, kas ir galvenie dāvanu karšu etiķetes rādītāji, kā arī ...

Lasīt tālāk

Kādas ir populārākās dāvanas Ziemassvētkos?

Šobrīd modē ir dažādu piedzīvojumu un sajūtu dāvināšana. Tas nozīmē, ja šogad esi ...

Lasīt tālāk

Lai nodrošinātu vislabāko fromme.lv lietošanas pieredzi, šajā tīmekļa vietnē izmantojam sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Uzzināt vairāk.

Sapratu